Dares verkenningen overstroming Limburg

Laatste update: 18 juli 2021, 13:41 uur

Wij willen als Dares benadrukken dat deze verkenningen buiten het rampgebied hebben plaatsgevonden. In geen geval zijn hulpverleners gehinderd.

14 juli: Woensdagavond is DARES verhoogd paraat n.a.v. de watersnoodsituatie in Limburg. R23/24 verzocht vanaf het begin dat de situatie kritiek werd, om ondersteuning vanuit de buurregio’s. Hierop werd gereageerd door regio’s 20, 22 en 07. Andere regio’s zoals 15 hielden zich later ook paraat.

15 juli: Donderdag zijn mobiele posten actief in de gehele regio van Zuid tot Noord Limburg met het verkennend testen van locaties en het lokaal testen van een noodnet. Het meeste via VHF en Winlink, via point to point of lokale repeaters.
De plaatselijke verkenning en tests door mobiele posten in combinatie met vaste DARES stations (o.a. PI9DE, PI9DB, PI9DL en PI9DT) geven een goed beeld van de mogelijkheden, mocht het tot grootschalige communicatie-uitval komen. Pro-aktief luisteren posten ook uit op publieke kanalen zoals PMR.
Op donderdag werd er vooral in Zuid Limburg gewerkt, op vrijdag Midden Limburg en op zaterdag in Noord Limburg. VRen zijn op de hoogte van DARES aanwezigheid, maar we vermijden uiteraard de gesperde probleemgebieden en werken vanuit de omgeving ervan. Er is vooralsnog geen kritieke situatie waarbij van VR-wege DARES wordt geactiveerd. Er is veel positieve respons door toevallige passanten/toeschouwers met de veel gehoorde opmerking dat het goed is dat zoiets als DARES bestaat.

17 juli Zaterdag: In het gebied rond de maas op verschillende plekken verder getest. Zaterdag zijn bereik- en dekkingstesten voortgezet in het gebied langs de Maas tussen Roermond en Geijsteren (Venraij). Inventarisatie van mogelijke opstellocaties verliep langs de kerkdorpen aan dit traject. Op zaterdag werd ook gebruik gemaakt van APRS voor zowel tracking als berichten. Als coördinatie medium en ook verkennend qua mogelijkheden werd Zello gebruikt (uiteraard zou Zello niet werken bij telecomuitval). Wederom op enkele locaties ook Winlink gebruikt. Waarschijnlijk gaan de zuidelijke regio’s af van hun verhoogde paraatheid en nemen de meer noordelijke regio’s het stokje over.

18 juli zondag: Station Asperen in regio 08 Gelderland Zuid wordt voorbereid indien inzet door de veiligheidsregio Gelderland Zuid  gevraagd wordt.

Hoogwater Limburg

In verband met de hoge waterstand verzoekt DARES Regio 23 om de volgende frequenties 145.225, 433.225 en de repeater PI3ZLB vrij te houden zodra het tot een inzet komt.
Er is nog geen inzet van DARES vereist. Er wordt al wel geïnventariseerd wie in de regio beschikbaar zijn.

Solar flare

Korte samenvatting:

In het eerste weekend van september organiseert DARES regio 21 de veldoefening Solar flare waar ook u aan mee kunt doen.

Nadere informatie: mail to leocreusen@hotmail.com. Zodra er meer informatie beschikbaar komt wordt die hier gedeeld. Reserveer de data vast in je agenda.

Wat gaat er gebeuren:

Nu het volgens de coronaregels weer kan organiseert R21 een leuke meerdaagse veldoefening. Het evenement wordt in het eerste weekend van September gehouden en vindt plaats vanaf camping de Kastanjes in Elsendorp.

Het is de bedoeling dat er op de camping door een aantal enthousiaste deelnemers meegedaan wordt met een eigen opstelling, of dat (delen) van de opstelling van de organisator worden gebruikt zoals antennes voor 80 en 160m, versterker enz. In het land worden dan een aantal ‘tegenstations’ verwacht waarmee verbindingen gemaakt kunnen worden.

Het is een meerdaags evenement, ook aan de IARU1 is verzocht om deel te nemen op de zaterdagmiddag. Buitenlandse stations zullen dan met o.a. JS8 verbinding proberen te maken.

Verder zijn er activiteiten op UHF, VHF en HF te verwachten.

En natuurlijk hoort er aan het einde van de oefening een BBQ bij waarbij nog eens gezamenlijk teruggekeken kan worden op een geslaagd wekend met mooi weer.

Wanneer vindt het evenement plaats:

Donderdag        2-9 aankomst en opbouwen.

Vrijdag              3-9 oefening nationaal en testen.

Zaterdag            4-9  oefening internationaal, nationaal tot max 17:00u daarna BBQ- evaluatie.

Zondag              5-9  afbouwen.

Waar:

Diepertseweg 40, 5424 TA Elsendorp

Camping de Kastanjes

Deelnemen aan de oefening

Je kan op twee manieren deelnemen aan de oefening. Met een station op de camping of als tegenstation thuis of op een ingericht DRCC.

Opgeven en verkrijgen nadere info deelnemers op de camping: leocreusen@hotmail.com

Algemene nadere info overigen: leocreusen@hotmail.com

Overige info:

De organisatie zorgt voor het DARES handboek en de repeater PI1DAR

Er zal coördinatie plaatsvinden op het gebruik van de banden gezien de korte onderlinge afstand op de locatie.

Phone en Winlink zijn de standaard voor dit weekend, andere modes kunnen wellicht ook getest worden.

Call locatie Elsendorp: PI9D; Winlink adres: pi9d@winlink.org;  JS8CALL: PI9D

Stel je porto van tevoren goed in. 430.950 in 438.550 uit    ctcss rxtx 85.4 

Voor deelname door IARU1 ARES stations: zaterdag 4 september tussen 10.00 en 14.00 uur, alleen JS8CALL.

Huishoudelijke mededelingen:

Iedereen neemt zijn eigen voeding mee en drank mee, ook voor de BBQ zaterdag avond. Voor de BBQ en de kolen wordt gezorgd. Er zijn natuurlijk ook winkels in de buurt en op de camping is beperkte koeling mogelijk. Iedereen rekent ook zelf af op de camping (boerderijcamping dus de prijzen zullen meevallen).

In Engels/ In English:

Brief summary:

In the first weekend of September, DARES Regio 21 (located in the province Noord Brabant)

organizes field exercise Solar flare, in which you can also participate.

Further information: mail to leocreusen@hotmail.com. As more information becomes available, it will be shared here. Reserve the dates in your agenda.

What will happen:

Now that it is possible again according to the corona rules, R21 is organizing a fun multi-day field exercise. The event is held in the first weekend of September and takes place from camping de Kastanjes in Elsendorp.

It is the intention that a number of enthusiastic participants participate at the campsite with their own set-up, or that (parts) of the set-up of the organizer are used such as antennas for 80 and 160 m, amplifier, etc. There are a number of ‘counter stations’ with which connections can be made.

It is a multi-day event, the IARU1 has also been requested to participate on Saturday afternoon. Foreign stations will then try to connect with JS8, among others.

Furthermore, activities on UHF, VHF and HF are expected.

And of course there is a BBQ at the end of the exercise where you can look back together on a successful weekend with good weather.

When will the event take place:

Thursday           2-9 arrival and set up.

Friday                3-9 exercise national and testing.

Saturday            4-9 exercise international, national until 5:00 p.m. after that BBQ evaluation.

Sunday              5-9 decrease.

The address:

Diepertseweg 40, 5424 TA Elsendorp

Campsite de Kastanjes

Participate in the exercise

You can participate in the exercise in two ways. With a station at the campsite or as a counter station at home or at a furnished DRCC (Dares regional control center).

Register and obtain further information participants at the campsite: leocreusen@hotmail.com

General further information: leocreusen@hotmail.com

Other info:

The organization provides the DARES manual and the repeater PI1DAR

There will be coordination on the use of the frequenties given the short mutual distance at the location.

Phone and Winlink are the standard for this weekend, other modes may also be tested.

Call location Elsendorp: PI9D. PI9D; Winlink address: pi9d@winlink.org;  JS8CALL: PI9D

Set your porto well in advance. 430,950 in 438,550 out ctcss rxtx 85.4

For participation by IARU1 ARES stations: Saturday, September 4 between 10 a.m. and 2 p.m., JS8CALL only.

Household notices:

Everyone brings their own food and drinks, also for the BBQ Saturday evening. The BBQ and coals are provided. There are of course also shops nearby and limited cooling is possible at the campsite. Everyone also pays at the campsite themselves (farm campsite, so the prices will not be too bad).

Spaanse oefening EMCOMNET2K21

De oefening # EMCOMNET2K21 / 1 wordt gehouden op 21 februari 2020 in lokale tijd van 10.00 uur tot 12.00 uur (09.00 tot 11.00 uur UTC)

In Spanje lijden we onder het feit dat in een deel van Europa de actie van “Filomena”, veel kleine steden geïsoleerd waren, aangezien dat het doel van de oefening zal zijn, om twee speciale stations EH1NET en EH4NET op te richten ter ondersteuning van communicatie in SSB (7110,0 Mhz) en twee andere speciale stations EH9NET en EH5NET die QTC-ondersteuning bieden in het Winlink VARA HF-systeem. Je hebt alle informatie in de volgende link. (Het web is in het Spaans dat u kunt vertalen met de Google-webvertaler.)

https://emergencias.ure.es/emcomnet-1-2021/

We zouden het geweldig vinden als de propagatie-omstandigheden het toelaten om links van buiten de EA-zone te ontvangen.

73, namens de IARU1 Emcomm groep

Aardbeving Kroatië

Op dinsdag 29 december 2020, 12.19 UTC heeft in centraal Kroatie (ten zuiden van Zagreb) een aardbeving met een kracht van 6.5 plaatsgevonden. Lokale radioamateurs verlenen communicatieondersteuning en gebruiken DMR. Daarnaast wordt uitdrukkelijk verzocht 3675 en 7125 kHz voor noodverkeer vrij te houden.