Last Mile: Deelnemende regio’s

Voor oefening Last Mile is deelname van de volgende DARES regio’s bevestigd. Hieronder een opsomming van de regionummers en bijbehorende, regie-voerende PI9Dx regiostations die op de banden te horen zullen zijn. Zie ook het kaartje onder het menu item Regio Indeling.

Regio 03 (samen met 01+02) Noord Nederland onder PI9DR

Regio 07 ( samen met 06) Gelderland-Midden onder PI9DT

Regio 08 Gelderland-Zuid onder PI9DG

Regio 09 Utrecht onder PI9DU

Regio 10 Noord Holland Noord onder PI9DA

Regio 11 (samen met 12+13) Zaanstreek-Waterland onder PI9DQ

Regio 15 (samen met 16) Haaglanden onder PI9DH

Regio 18 Zuid Holland Zuid onder PI9DO

Regio 19 Zeeland onder PI9DZ

Regio 20 Midden en West Brabant onder PI9DN

Regio 21 Brabant Noord onder PI9DB

Regio 22 Brabant Zuidoost onder PI9DE

Regio 23 (samen met 24) Limburg onder PI9DL

Regio 25 Flevoland onder PI9DF

Update Oefening Last Mile

De voorbereidingen in de diverse DARES regio’s voor Last Mile zijn in volle gang. Er zijn 2 belangrijke updates te melden:

Er is een extra oefendimensie toegevoegd in het berichtenverkeer voor alle deelnemende PI9Dx regiostations. Zij zullen tijdens de oefening per regio unieke letter-cijfercombinaties uitgeven. Deze combinaties worden via DARES stations en andere amateurs doorgegeven op de gebruikte frequenties aan andere regio’s.

In verband met andere verwachte activiteit op bepaalde frequenties tijdens de uren van de oefening is besloten tot een tijdelijke wijziging in het standaard DARES frequentieplan. Dit betreft de volgende wijzigingen in Level 2 Regionaal:

145.250 Mhz wordt 145.425 Mhz ; 433.250 wordt 433.425

Let op: Deze verschuiving geldt alleen voor Last Mile. Het standaard frequentieplan blijft ongewijzigd.

Scenario Last Mile 2024

Het scenario voor oefening Last Mile op 6 april 2024 is vrijgegeven.

Er zijn grote problemen met de energievoorzieningen in het land. Daardoor zijn ook communicatievoorzieningen, inclusief de noodnummers, in grote delen van het land uitgevallen en/of ernstig verstoord. De precieze oorzaak is nog onbekend, maar de verwachting is dat de verstoringen van langere duur zijn. Veiligheidsregio’s hebben daarom besloten om bepaalde kritische zorgtaken voor de bevolking pro-aktief te waarborgen. Zo wordt o.a. het personeel van brandweer en ambulance naar hun posten gestuurd om vanuit daar pro-aktief aanwezig te zijn. Zo kunnen ze direkt reageren op noodhulpvragen uit de direkte omgeving die ter plaatse door omstanders of buurtbewoners gemeld worden.

De bevolking wordt door de veiligheidsregio’s geïnformeerd over waar ze naar toe kunnen bij acute noodhulpvragen. Dat kunnen bijvoorbeeld brandweerkazernes, ambulanceposten, ziekenhuizen en/of gemeentehuizen zijn. Ook DARES is verzocht om pro-aktief hun radionet op te richten en zoveel mogelijk aanwezig te zijn in de direkte nabijheid van kritieke lokaties. Noodhulpvragen van burgers die deze zelf niet meer kunnen doorgeven via de reguliere kanalen, kunnen dan toch nog via het DARES radionet direkt bij de hulpdiensten terechtkomen (de ‘last mile’). Het idee daarbij is dat mensen uit het wijdere omliggende gebied hun noodhulpvraag doorgeven aan het voor hun meest nabij gelegen DARES veldstation. Die geeft dat op zijn beurt door aan de DARES post bij het kritieke punt. Ook niet-DARES aangesloten radioamateurs kunnen contacten leggen met DARES posten in een dergelijke situatie.

Een terugkerend hoofddoel van Last Mile is altijd het vaststellen wat de landelijke ‘dekking’ is in geval van een algehele ‘mobilisatie’ van DARES posten in alle regio’s. Onder dekking wordt hier verstaan een geografische dekking in termen van het aantal inwoners dat mogelijkerwijs hun noodberichten bij een lokale DARES post of via een radio-amateur in hun omgeving zouden kunnen aanleveren.

Radio-amateurs die niet aangesloten zijn bij DARES worden gevraagd te luisteren op de frequenties zoals genoemd in het DARES frequentieplan, met name Levels 1 en 2 (elders in het menu op deze site te vinden) om te horen of er in hun omgeving een radionet aktief gemaakt is. Indien dat het geval is, zal daarop met regelmaat een CQ worden geroepen door een DARES station (te herkennen aan PI9Dx call of een call met extensie /DARES) waarop u retour kunt komen. Gebruikte standaard modus is phone. De kerntijd van de oefening is van 11.00 tot 14.00 uur, maar regio’s kunnen eerder beginnen en/of later eindigen.

Meer informatie voor DARES regio’s over de oefensituatie, opzet, doelstellingen en frequentiegebruik is (na inloggen) via onderstaande link te vinden :
Documenten – DARES

Roemeense radioamateurs verlenen assistentie

Zoals de afgelopen dagen meerdere malen is gemeld, woedt er momenteel oorlog in Oekraïne en als gevolg daarvan is het gebruik van amateurradiostations momenteel verboden. De situatie wordt zeer nauwlettend gevolgd door IARU Regio 1 en haar lidstaten, en maatregelen ter ondersteuning van de vluchtelingen worden voorbereid, met name in de landen die op de route van de vluchtelingenstromen liggen.

In Roemenië zijn radioamateurs door de overheid benaderd om hun expertise aan te bieden mocht de situatie verslechteren. In Polen zetten gsm-aanbieders tijdelijke gsm-stations in en krijgen vluchtelingen gratis gebruik van gsm’s en treinen. Bovendien hebben Poolse radioamateurs ook meer Winlink-gateways geactiveerd om Oekraïense radioamateurs meer communicatiemogelijkheden te geven als de mobiele netwerken uitvallen of worden uitgeschakeld.

In principe riskeert echter elke radioamateur die momenteel vanuit Oekraïne zendt zijn leven. Als je naar een Oekraïense zender luistert, moet je daar zeker niet over schreeuwen. Het verspreiden van roepnamen, locaties en frequenties – zowel op een band als in een cluster – moet in ieder geval worden vermeden.

In de huidige situatie kunnen we het beste luisteren. We moeten niet proberen Oekraïense radioamateurs te bellen. Als we een overeenkomstige oproep horen, moeten we ook geen stapeling organiseren, want we willen absoluut een station werken tijdens de oorlog.

Anders, zoals gewoonlijk, als je de woorden “Emergency”, “Welfare Traffic” of de afkorting “QUF” hoort, stop dan met zenden, luister en volg een paar eenvoudige regels:
– Wanneer u dergelijk verkeer ontvangt, luister en schrijf alles op wat u hoort.
– Blijf op de frequentie totdat duidelijk is dat je niet kunt helpen EN iemand anders helpt.
– Stuur niet voordat je 100% zeker weet dat je kunt helpen!
– Volg de instructies van het controlestation

Het controlestation is het station dat de noodsituatie heeft of als zodanig is aangewezen door het station in nood.

  • Houd het nieuws kort. Wissel geen nutteloze informatie uit.
    – Volg in grote lijnen het noodoproepschema dat je hebt geleerd in de EHBO-cursus:
  • Wanneer is het gebeurd? (datum, tijd, frequentie)
  • Waar gebeurde het? (plaats van nood)
  • Wat is er gebeurd?
  • Hoe kunnen we helpen?
  • Wie kan helpen?

De noodoproep kan dan worden doorgegeven aan de lokale politie, die de juiste contacten heeft bij Buitenlandse Zaken. Natuurlijk moet je rustig en feitelijk uitleggen over wat voor informatie je beschikt. Raak niet in paniek en blijf kalm.

En onthoud altijd dat we een medium zijn om berichten te bezorgen. We kunnen en we doen – maar niet meer. Met name anderen uitleggen hoe ze kunnen helpen, is niet onze taak.

Als je zoekt naar vermiste personen, dan is er de zoekdienst van het Rode Kruis, die al actief is in landen met vluchtelingenstromen. Ook als de IT-systemen van de zoekdienst lam liggen door een cyberaanval, is de dienst nog steeds beschikbaar.

Bron: Oliver Schlag, DL7TNY, DARC Emergency Communication Coordinator

Oekraïne: Poolse radioamateurs zorgen voor e-mail via WinLink

Leden van Polen’s nationale Amateur Radio vereniging PZ zorgen voor e-mail WinLink in de 1,8, 3,5 en 14 MHz banden.

Een bericht op de Facebook-pagina van de Poolse Amateur Radio Unie luidt:

Beste HAM-operators, in het licht van de laatste dreigingen in onze regio en een mogelijk inkomende golf van vluchtelingen, met meer dan 2 miljoen die al in Polen wonen, willen we u eraan herinneren dat we tot uw beschikking staan.


Poolse WinLink nodes zijn QRV op 160,80,20m
SR5WLK frequentie op de afstemschaal 3595,5 kHz USB
SR3WLK frequentie op de afstemschaal 14111 kHz USB
SP3IEW frequentie op de afstemschaal 1865 kHz USB

Als we informatie ontvangen over het afsluiten van het internet in de regio in gevaar, zullen we dagelijks QRV zijn als SP0MASR @ 18-20 UTC op de frequenties 3770 kHz +/- QRM, 7110 kHz +/- QRM. In een dergelijke situatie, gelieve in het Pools of Engels te communiceren.

Typhoon Rei Filippijnen

De Filippijnse Radio amateurs PARA gebruikt 7095 kHz als noodfrequentie voor Typhoon Rei die de Filippijnen raakte en 7130
kHz is in gebruik door MARTS die reageert op de overstromingen in Maleisië.

De huidige impact op IARU regio 1-gebruikers is waarschijnlijk laag en een inzet door IARU1 noodcommunicatie organisatie zoals Dares is vooralsnog niet nodig vanwege de enorme afstand tussen Europa en ZO Azië.

Ook hier hebben radioamateurs noodcommunicatie verricht

RC-vergadering toch online.

Helaas lopen het aantal besmettingen door Corona weer stevig op. Reden voor het bestuur om de geplande RC-vergadering, die eindelijk weer een keer ‘life’ op 27 november in Dronten gehouden zou worden toch opnieuw online te organiseren.

Meldt je aan voor de vergadering via de uitnodiging die je van de secretaris hebt ontvangen. RC of Plv-RC en geen uitnodigingsmail ontvangen? Stuur even een bericht naar de secretaris.

Blijf gezond!
Hans, PE1AAY,
Voorzitter stichting DARES