Scenario Last Mile 2024

Het scenario voor oefening Last Mile op 6 april 2024 is vrijgegeven.

Er zijn grote problemen met de energievoorzieningen in het land. Daardoor zijn ook communicatievoorzieningen, inclusief de noodnummers, in grote delen van het land uitgevallen en/of ernstig verstoord. De precieze oorzaak is nog onbekend, maar de verwachting is dat de verstoringen van langere duur zijn. Veiligheidsregio’s hebben daarom besloten om bepaalde kritische zorgtaken voor de bevolking pro-aktief te waarborgen. Zo wordt o.a. het personeel van brandweer en ambulance naar hun posten gestuurd om vanuit daar pro-aktief aanwezig te zijn. Zo kunnen ze direkt reageren op noodhulpvragen uit de direkte omgeving die ter plaatse door omstanders of buurtbewoners gemeld worden.

De bevolking wordt door de veiligheidsregio’s geïnformeerd over waar ze naar toe kunnen bij acute noodhulpvragen. Dat kunnen bijvoorbeeld brandweerkazernes, ambulanceposten, ziekenhuizen en/of gemeentehuizen zijn. Ook DARES is verzocht om pro-aktief hun radionet op te richten en zoveel mogelijk aanwezig te zijn in de direkte nabijheid van kritieke lokaties. Noodhulpvragen van burgers die deze zelf niet meer kunnen doorgeven via de reguliere kanalen, kunnen dan toch nog via het DARES radionet direkt bij de hulpdiensten terechtkomen (de ‘last mile’). Het idee daarbij is dat mensen uit het wijdere omliggende gebied hun noodhulpvraag doorgeven aan het voor hun meest nabij gelegen DARES veldstation. Die geeft dat op zijn beurt door aan de DARES post bij het kritieke punt. Ook niet-DARES aangesloten radioamateurs kunnen contacten leggen met DARES posten in een dergelijke situatie.

Een terugkerend hoofddoel van Last Mile is altijd het vaststellen wat de landelijke ‘dekking’ is in geval van een algehele ‘mobilisatie’ van DARES posten in alle regio’s. Onder dekking wordt hier verstaan een geografische dekking in termen van het aantal inwoners dat mogelijkerwijs hun noodberichten bij een lokale DARES post of via een radio-amateur in hun omgeving zouden kunnen aanleveren.

Radio-amateurs die niet aangesloten zijn bij DARES worden gevraagd te luisteren op de frequenties zoals genoemd in het DARES frequentieplan, met name Levels 1 en 2 (elders in het menu op deze site te vinden) om te horen of er in hun omgeving een radionet aktief gemaakt is. Indien dat het geval is, zal daarop met regelmaat een CQ worden geroepen door een DARES station (te herkennen aan PI9Dx call of een call met extensie /DARES) waarop u retour kunt komen. Gebruikte standaard modus is phone. De kerntijd van de oefening is van 11.00 tot 14.00 uur, maar regio’s kunnen eerder beginnen en/of later eindigen.

Meer informatie voor DARES regio’s over de oefensituatie, opzet, doelstellingen en frequentiegebruik is (na inloggen) via onderstaande link te vinden :
Documenten – DARES