Jaarrekening 2020

Korte uitleg jaarcijfers DARES 2020 De financiën van DARES in 2020 zijn wederom gebaseerd op het uitgangspunt een sobere begroting en financieel jaar te voeren. Dit betekent dat alleen de meest noodzakelijke uitgaven gedaan zijn om de continuïteit te garanderen. De uitgavenkant kent maar 2 componenten te weten de bankkosten en kosten voor Agentschap Telecom. De laatste staan onder het boekhoofd algemene kosten. Er zijn geen administratieve en of andere operationele bestuurskosten gemaakt.

De inkomstenkant bestaat in zijn geheel uit donaties. Meer specifiek zijn dit algemene donaties en bijdrages vanuit drie DARES regio’s. ( met nogmaals dank aan deze regio’s).

Financieel beleid.

Zoals al aangegeven is in de vorige paragraaf, is er een sober financieel beleid gevoerd. Dit past bij een organisatie die financieel pas op de plaats moet maken. Door het gebrek aan financiële middelen betekent dit dat er geen groei kan en mag verwacht worden. Zolang er geen andere inkomsten komen dan de inkomsten uit giften zal dit vooralsnog zo blijven. Dit beleid zal door het bestuur regelmatig getoetst worden op wenselijkheid en met de deelnemers worden afgestemd tijdens de RC bijeenkomsten.

Uiteraard streeft het bestuur van de stichting naar meer en structurele inkomsten zodat stille en uitgesproken ambities bereikbaar worden. Graag aanvaarden we hierin ook de hulp van de deelnemers om inkomsten te genereren en bijbehorende ambities uit te spreken.

De penningmeester van de Stichting DARES

G.M.L.J. Gielen
Wezuperbrug, Drenthe