Corona

Beste DARES-deelnemers,

6-4-2020: Reguliere bestuursvergadering. Enquête besproken en iedereen bedankt voor de snelle reactie. Het anonieme resultaat zal gedeeld worden met de deelnemers via een persoonlijke email.

30-3-2020: Vanavond ingelaste bestuursvergadering gehouden. Er komt morgen 31 maart een nieuwsbrief met een vraag aan de RC’s over hun contacten met de Veiligheidsregio’s en de inzetbaarheid van hun deelnemers zoals in R10 (Hand en spandiensten). Houd uw mail in de gaten!

17-03-2020: Zoals jullie niet ontgaan zal zijn is er veel te doen rondom het coronavirus. Veel is onzeker op dit moment, voor veel mensen staat hun leven op de kop. De vraag die zich dan opdringt is:  wat betekent dit voor DARES? Wij zijn immers paraat als veel systemen het begeven.”

Als ik kijk naar onze primaire doelstelling, het op gang houden van de communicatie tussen de burger en de overheid bij uitval van infrastructuur zoals internet en telefoon e.d., lijkt het op dit moment nog niet spannend. Hoewel er veel aan de hand is blijft de techniek wel werken. Ook zijn er in China en Italië op dit punt geen problemen.

Dat valt gelukkig mee!

Als ik kijk naar de voorbereidingen die in het land getroffen worden, moeten we uiteindelijk toch rekening houden met uitval. Hackers zijn extra actief vanuit de gedachte dat er in deze tijd vlot betaald zal worden. Ook als veel technische medewerkers ziek worden kan er uitval komen die langer duurt dan nu normaal is. Blijf dus alert!

De veiligheidsregio’s zijn nu al de paraatheid van vitale partners aan het inventariseren. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft bij de partners, waaronder DARES, al informatie opgevraagd. Er komen wellicht meer vragen van veiligheidsregio’s, van te voren even nadenken en kijken welke aanvullende praktische afspraken er mogelijk gemaakt moeten worden kan zeker geen kwaad.

Houd er wel rekening mee dat veel van onze deelnemers behoren tot de kwetsbare doelgroep. Vanuit zolder actief worden kan natuurlijk heel veilig, bij verdere vragen wel kijken wat verstandig is. Eigen veiligheid is natuurlijk belangrijk, eventueel optreden is altijd volgens de richtlijnen van het RIVM.

Wat kunnen we nu al doen? Zorg dat je je dekkingsplan op orde hebt. Ook dat is een vorm van thuiswerken toch?

Wellicht ook verstandig om per regio de wekelijkse ronde te intensiveren of in te stellen. Dan houd je tevens een vinger aan de pols bij de andere DARES-deelnemers.

Houd de website in de gaten, als er ontwikkelingen zijn lees je ze daar als eerste. Dat geldt natuurlijk ook voor de RC-appgroep voor degene die daar toegang toe heeft.

Meld eventuele initiatieven, vragen van derden of eigen ideeën zodat we er met elkaar een mening over kunnen vormen. Dat kan op het e-mailadres  corona@dares.nl

Op de speciale coronapagina vindt je een FAQ en eventuele extra informatie.

En tot slot, het kan nog wel even duren. Zorg goed voor jezelf, je eventuele gezinsleden en blijf zo lang mogelijk gezond!

Hans Baardscheer PE1AAY, Voorzitter stichting DARES

FAQ

Q: Tot hoe lang worden de maatregelen verlengd?

A: De maatregelen zijn verlengd tot en met 28 april. 

Q: Gaan de regionale bijeenkomsten nog door?

A: Nee, gezien het advies van de RIVM, vermijden wij zoveel mogelijk (niet strikt noodzakelijke) fysieke contacten. Dus organiseer een bijeenkomst on-line of maak een afspraak via andere middelen.

Q: Is de DARES paraatheid verhoogd?

A: Nee, er is nog geen directe inzet verwacht. Wel volgen wij de ontwikkelingen op de voet en anticiperen op wat de veiligheidsregio’s en zorgverleners doen. Wij houden u op de hoogte via onze website. Ook de RC Whatsapp groep is een middel om informatie uit te wisselen, maar pas op voor “hoax”.

Q: Waar meld ik initiatieven of zorgen?

A: Gebruik het mailadres corona@dares.nl of deelnemers of bestuursleden direct via de DDA. Pas op met het oplaten van proefballonnen in de Whatsapp groep. Dat kan juist de focus vertroebelen.

Q: Wat vertel ik tegen de media wanneer ik benaderd word?

A: Verwijs hen naar het bestuur van DARES voor mededelingen.

Q: Mogen er nog oefeningen georganiseerd worden?

A: Ja, zolang deze niet in strijd zijn met de richtlijnen van RIVM of regering. Dus niet met z’n allen op een kluitje (houd >1,5m afstand), en bij voorkeur in de buitenlucht. Vanuit QTH is natuurlijk altijd mogelijk. Dat past weer bij het advies thuis te werken.

Q: Contact opnemen met onze liaisons van de Veiligheid Regio’s?

A: Het is altijd goed om in contact te blijven met de VR, mogelijk dat men daar al werkt aan een noodplan waar DARES een rol in kan spelen.

Q: Wat vraagt DARES van hun deelnemers tijdens deze pandemie?

A: Pas goed op uzelf, en blijf de informatie volgen. Misschien ook aanleiding om nog een keer extra te oefenen met het berichten protocol.