Jaarrekening 2019

Korte uitleg jaarcijfers DARES 2019

De financiën van DARES in 2019 zijn gebaseerd op het uitgangspunt een sobere begroting en financieel jaar te voeren. Dit betekent dat alleen de meest noodzakelijke uitgaven gedaan zijn om de continuïteit te garanderen. De uitgavenkant kent maar 2 componenten te weten de bankkosten, en kosten voor Agentschap Telecom. De laatste staan onder het boekhoofd algemene kosten. Er zijn geen administratieve en of andere operationele bestuurskosten in rekening gebracht.

De inkomsten kant bestaat in zijn geheel uit donaties. Meer specifiek zijn dit algemene donaties en donaties vanuit de DARES regio’s. ( met nogmaals dank aan deze regio’s).

Financieel beleid.

Op basis van de eisen die een ANBI status stelt, zal de Stichting DARES vanaf 2019 per eind februari haar jaarcijfers publiceren. Zoals al aangegeven is in de vorige paragraaf, is er een sober financieel beleid gevoerd. Dit past bij een organisatie die financieel pas op de plaats moet maken. Door het gebrek aan financiële middelen betekent dit dat er geen groei kan en mag verwacht worden. Zolang er geen andere inkomsten komen dan de inkomsten uit giften zal dit vooralsnog zo blijven. Dit beleid zal door het bestuur regelmatig getoetst worden op wenselijkheid en met de deelnemers worden afgestemd tijdens de RC bijeenkomsten.

Uiteraard streeft het bestuur van de stichting naar meer en structurele inkomsten zodat stille en uitgesproken ambities bereikbaar worden. Graag aanvaarden we hierin ook de hulp van de deelnemers om inkomsten te genereren en bijbehorende ambities uit te spreken.

De penningmeester van de Stichting DARES
G.M.L.J. Gielen
Wezuperbrug, Drenthe

Verlies & winst Eindbalans
Omschrijving Debet Credit Debet Credit
1100 Bank 352,75
1298 Kruisposten 76,18
4500 Algemene kosten 61,00
4501 Bankkosten 140,42
808 Giften 477,99
Totaal 61,00 477,99 493,17 76,18
Resultaat 416,99 416,99

Totaal Generaal 477,99 477,99 493,17 493,17