Financieel verslag Stichting DARES over het jaar 2018

De financiële situatie is net als in de afgelopen jaren zorgelijk. De uitgaven zijn hoger dan de inkomsten, er is fors op het saldo ingeteerd. Dat betekent dat er nog meer op de uitgaven gelet moet worden.

Het overzicht bestaat uit 4 categorieën uitgaven:= die hieronder worden toegelicht:

– Bank en bureaukosten: Dit zijn de kosten die gemaakt worden voor het betalingsverkeer, papier, inkt, porto enz enz.
– Vergaderkosten: Dit zijn de kosten die t.b.v. vergaderingen, een presentje voor sprekers e.d. gemaakt worden
– Vergunningen e.d.: Dit zijn o.a. de kosten voor AT
– Het DLCC: Hierin zijn kosten en aanschaffingen voor het DLCC opgenomen
– Inkomsten uit verkopen
– Inkomsten uit giften en donaties

ItemInkomsten (Euro)Uitgaven (Euro)Eindsaldo (Euro)
Saldo 1-1-2018  1004,75
Bank-en bureaukosten 430,74 
Vergaderkosten 156,51 
Vergunningen e.d. 55,00 
Het DLCC 784,32 
Totaal uitgaven 1426,57 
    
Inkomsten uit verkopen178,00  
Giften en donaties320,00  
Totaal Inkomsten498,00  
    
Saldo 1-1-2019  78,18