Bestuur / Board

Stichting DARES®

Stichting DARES, oftewel Stichting DARES, Radiocommunicatie bij Calamiteiten en Noodsitiuaties is op woensdag 12 mei 2004 officieel opgericht.

DARES is erkend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De Stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 28101264.

DARES® is een bij het Benelux merkenbureau gedeponeerd handelsmerk en eigendom van de Stichting DARES®

De belastinginspecteur heeft, per 19 april 2010, DARES de ANBI status toegekend. Hiermee zijn donaties aan DARES, zowel in geld als in natura, fiscaal aantrekkelijke geworden.

Dagelijks bestuur
Hans Baardscheer MPM PE1AAY Voorzitter / Chairman
Jan Pieter Kraaijer PC0KR Secretaris / Secretary
Ton Gielen PA1TGI Penningmeester / Treasurer
Bestuursleden algemeen
Gerard van Groningen PD0JEW  
Johan Wiegel PD1WGL Webmanagement
Adviseurs (geen lid dagelijks bestuur)
Sjaak de Gouw   Arts