Dares verkenningen overstroming Limburg

Laatste update: 18 juli 2021, 13:41 uur

Wij willen als Dares benadrukken dat deze verkenningen buiten het rampgebied hebben plaatsgevonden. In geen geval zijn hulpverleners gehinderd.

14 juli: Woensdagavond is DARES verhoogd paraat n.a.v. de watersnoodsituatie in Limburg. R23/24 verzocht vanaf het begin dat de situatie kritiek werd, om ondersteuning vanuit de buurregio’s. Hierop werd gereageerd door regio’s 20, 22 en 07. Andere regio’s zoals 15 hielden zich later ook paraat.

15 juli: Donderdag zijn mobiele posten actief in de gehele regio van Zuid tot Noord Limburg met het verkennend testen van locaties en het lokaal testen van een noodnet. Het meeste via VHF en Winlink, via point to point of lokale repeaters.
De plaatselijke verkenning en tests door mobiele posten in combinatie met vaste DARES stations (o.a. PI9DE, PI9DB, PI9DL en PI9DT) geven een goed beeld van de mogelijkheden, mocht het tot grootschalige communicatie-uitval komen. Pro-aktief luisteren posten ook uit op publieke kanalen zoals PMR.
Op donderdag werd er vooral in Zuid Limburg gewerkt, op vrijdag Midden Limburg en op zaterdag in Noord Limburg. VRen zijn op de hoogte van DARES aanwezigheid, maar we vermijden uiteraard de gesperde probleemgebieden en werken vanuit de omgeving ervan. Er is vooralsnog geen kritieke situatie waarbij van VR-wege DARES wordt geactiveerd. Er is veel positieve respons door toevallige passanten/toeschouwers met de veel gehoorde opmerking dat het goed is dat zoiets als DARES bestaat.

17 juli Zaterdag: In het gebied rond de maas op verschillende plekken verder getest. Zaterdag zijn bereik- en dekkingstesten voortgezet in het gebied langs de Maas tussen Roermond en Geijsteren (Venraij). Inventarisatie van mogelijke opstellocaties verliep langs de kerkdorpen aan dit traject. Op zaterdag werd ook gebruik gemaakt van APRS voor zowel tracking als berichten. Als coördinatie medium en ook verkennend qua mogelijkheden werd Zello gebruikt (uiteraard zou Zello niet werken bij telecomuitval). Wederom op enkele locaties ook Winlink gebruikt. Waarschijnlijk gaan de zuidelijke regio’s af van hun verhoogde paraatheid en nemen de meer noordelijke regio’s het stokje over.

18 juli zondag: Station Asperen in regio 08 Gelderland Zuid wordt voorbereid indien inzet door de veiligheidsregio Gelderland Zuid  gevraagd wordt.