5 april geen PI9D net

De landelijke verbindings test van 5 april gaat niet door. Het is nu niet gepast met 2 operators naast elkaar in de bunker te opereren. Alternatief met enig bereik lag niet voor handen. (R15/16)