ANBI

Deze transparantie pagina met informatie over het goede doel sluit aan bij de voorwaarden die gelden vanuit de belastingdienst voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en waarbij deze gegevens gedeeld moeten worden op een internet adres. Meer over DARES op www.dares.nl

1. Naam organisatie
Stichting DARES (Dutch Amateur Radio Emergency Service), Radiocommunicatie bij Calamiteiten en Noodsituaties

2. Bankrekening / RSIN nummer

IBAN: NL75INGB0004839455 | BIC: INGBNL2A | RSIN Nummer: 8157.63.803

3. Internet adres
https://www.dares.nl

4. Contact
Email:  secretaris at dares punt nl

5. Doelstelling
DARES is een groep vrijwillige hulpverleners die ingezet kan worden wanneer de telecommunicatie infrastructuur van reguliere hulpdiensten is uitgevallen of niet toereikend is. Een DARES-team opereert onder de verantwoordelijkheid van een Veiligheidsregio.

6. Beleidsplan

Visie

De toegevoegde waarde van DARES is vooral gelegen in het verzorgen van communicatie ten behoeve van een of meerdere veiligheidsregio’s. Daar waar brandweer, politie en ambulancediensten beschikken over hun eigen communicatienetten en procedures, zal bij grootschalige incidenten en rampen een gemiddelde gemeente als snel in de knel komen met zijn communicatie mogelijkheden.

Te denken valt daarbij aan afdelingen burgerzaken en sociale diensten die verantwoordelijk zijn voor de evacuatie, registratie opvang en verzorging van grote groepen mensen.

Ook heeft het bestuur geconcludeerd dat de (in goed Nederlands) “wellfare” communicatie van getroffen burgers naar hun naasten elders, een belangrijk “produkt”van DARES is. Ter illustratie: we willen het mogelijk maken om vanuit een gemeentehuis in de gemeente X, verbindingen met spraak en data mogelijk te maken naar opvangcentrum Y en Z en denken daarbij een VHF/UHF spraak en data netwerk nodig te hebben. De gemeenteambtenaren in gemeentehuis te X zullen daarbij ondersteuning krijgen van DARES-operators die grote hoeveelheden data (namenlijsten met evacuees, vermisten etc.) kunnen doorgeleiden naar andere stratgische plaatsen in de gemeente X en de omliggende regio.

Ook zullen rampenbestrijders van de overheid, waterschappen, energie bedrijven, die posities innemen op strategisch belangrijke plekken in het getroffen gebied, met behulp van de ondersteuning van DARES-operators kunnen spreken met hun collega’s op de meldkamers of elders.
Procedures, te kiezen technieken en frequentieverdeling zullen we op landelijk niveau vaststellen en ter beschikking stellen van DARES-deelnemers én andere zendamateurs. Dat betekent overigens niet dat we alles centraal willen regelen; de kaders zullen echter uniform dienen te zijn.

DARES heeft met een aantal Veiligheidsregio’s een convenant afgesloten.

Regionale indeling

De DARES deelnemers zijn georganiseerd in DARES Regio’s die congruent zijn aan de Veiligheidsregio’s.

Iedere DARES regio heeft een door het bestuur benoemde Regiocoordinator (RC) die zich laat bijstaan door een of meer plaatsvervangende RC(s).

De Nederlandse overheid heeft de visie dat een in geval van een ramp of calamiteit een Veiligheidsregio bijstand van andere VR’s nodig heeft. DARES sluit zich voor de eigen organisatie hierbij aan. En richt zich erop dat bij een DARES inzet initieel een beroep gedaan moet worden op omringende DARES regio’s en snel daarna de overige. Ten eerste zal de overheid pas tot een beroep op DARES overgaan als er duidelijk een serieus capaciteitstekort is. Ten tweede zullen zendamateurs in een getroffen regio zich eerst met de eigen veiligheid en die van hun naasten bezig houden.

Alarmering

Een Veiligheidsregio die een beroep wil doen op DARES, doet dat door via het LOCC het bestuur te alarmeren. Hierna treden de procedures in werking waarbij het bestuur de wensen van de VR inventariseert, die op de beschikbare DARES middelen projecteert en dan die dan leiden tot alarmering en inzet van DARES Regio’s en deelnemers.

Conclusie

Het is de overtuiging van het bestuur van de stichting dat we op deze wijze in staat zullen blijken te zijn om een wezenlijke en blijvende bijdrage te kunnen leveren aan de bestrijding van gebeurtenissen waarvan we hopen dat ze ons nooit zullen treffen maar waarvan helaas statistisch vaststaat dat ze wél zullen plaatsvinden.

7. Bestuurders

Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Functie Datum in dienst
Ton   Gielen Penningmeester 01-03-2015
Jan Pieter   Kraaijer Secretaris 01-07-2019
Hans   Baardscheer Voorzitter 12-05-2004
Gerard  van Groningen Algemeen bestuurslid 06-05-2013
Johan    Wiegel  ICT en webhosting  01-7-2019

8. Beloningsbeleid

Er is in principe geen sprake van een beloning. Daar waar nodig vraagt de stichting een vergoeding.

9. Activiteiten

Interne oefeningen en oefeningen in samenwerking met de Veiligheidsregio’s.

In 2013:
Diverse interne oefeningen veelal per regio en soms landelijk.
Het DARES Deelnemers Weekend
18 September Demodag met VR 14 en 25 te Crailo
6 November Oefening met VR’s in Zuid Holland “Samen Sterker!” Leiden, Reeuwijk en Bodegraven
Aanwezig op beurzen zoals Dag van de Radio Amateur in Apeldoorn 2 November

In 2014:
Diverse interne oefeningen veelal per regio en soms landelijk.
oa. oefening Ijsbeer , zie artikelen in Telegraaf

In 2015:
Diverse interne oefeningen veelal per regio en soms landelijk.
oa . oefening Sneeuwvlok,
Veiligheidsdag Almere,
Veiligheidsdag Hardenberg (15 aug)

in 2016:
Diverse interne oefeningen veelal per regio en soms landelijk.
Veiligheidsdag Almere,

in 2017:
Diverse interne oefeningen veelal per regio en soms landelijk.
Veiligheidsdag Almere,
Nationale hulpverlersdag Hoorn

in 2018:
Diverse interne oefeningen veelal per regio en soms landelijk.
Veiligheidsdag Almere,
Nationale hulpverlersdag Hoorn (gepland)
Landelijke oefening “Enigma” op 22 september

in 2019:
Diverse interne oefeningen veelal per regio en soms landelijk.
“Back to the Future”: bijeenkomst van de ketenpartners van de veiligheidsregio Hollands Midden.
24 juni landelijke paraatheid tijdens de 112 storing
Veiligheidsdag Waddinxveen

in 2020:
Regionale oefeningen (binnen de kaders van Covid-19)
Voorbereidingen landelijke oefening “Waterproof”
Aanpassing DARES handboek.