Het bestuurslid van dienst 19 juni - 26 juni 2017 is: Jan Rozema

Bij geen gehoor: Wim Visch
Het bestuurspiket wisselt elke maandagavond 19.00 uur.

Noodstroomvoorziening, Catering en Onderdak

Doel van deze richtlijn
Deze DARES richtlijn heeft tot doel duidelijkheid te scheppen met betrekking tot de te verwachten omstandigheden, ten aanzien van de logistiek, waarin DARES deelnemers in geval van een inzet zullen opereren. Deelnemers kunnen hiermee beter gericht hun uitrusting samenstellen en paraat houden.

 

Achtergrond
De reguliere diensten zijn zeer goed uitgerust en geoefend voor hun taken. Zelfs bij grotere rampen kunnen zij efficiënt en effectief werken. En zij hebben een landelijke dekking. 
In het algemeen is er voor DARES hier (in eerste instantie) geen rol of plaats. 
Echter: 

Deze diensten maken gebruikt van uitgebreide communicatie structuren. Deze communicatiestructuren, bestaan uit een hele reeks knooppunten of nodes. Elk bericht of gesprek tussen A en B gaat altijd via een hele serie van deze knooppunten, zelfs als A en B relatief dicht bij elkaar zijn. Elk van de knooppunten heeft natuurlijk zijn eigen, locale, energie voorziening. 
In geval van grootschalige stroomuitval zal (mogelijk na verloop van tijd) de communicatie uitvallen. Omdat de netwerken uit zoveel nodes bestaan is het niet mogelijk om binnen redelijke tijd d.m.v. noodstroom voorzieningen het netwerk weer aan de gang te brengen. 
Hetzelfde geldt voor de publieke netwerken, maar hier is er het extra risico dat het netwerk plat gaat door overbelasting. 
Deze situaties kunnen zich voor doen bij zeer grote calamiteiten, bij grootschalige stroomuitval en bij uitval van telefoonnetwerken. 

De kracht van zendamateurs, in deze context, is dat zij verbindingen kunnen maken die niet afhankelijk zijn van vele "tussen posten". Hiermee is de afhankelijkheid van uitgebreide noodstroom voorzieningen gigantisch verminderd.

 

Situatieschets
Qua locaties waar DARES deelnemers hun werk zullen doen, is het te verwachten dat dit buiten het echte rampgebied zal zijn. Wij leveren immers geen directe hulp. Ook van de reguliere diensten zullen alleen de echte hulpverleners zich in de binnenste cirkel bevinden. De commando wagens worden ook op afstand gehouden. 
We verwachten niet, uitzonderingen daar gelaten, dat DARES deelnemers die door de ramp zelf getroffen worden, deel zullen nemen aan de inzet. Maar dat altijd deelnemers van buiten het echte rampgebied ingezet zullen worden. 

De focus van DARES communicatie zal zich niet richten op het radio verkeer binnen de operationele diensten, maar meer op bestuurlijk en welfare berichten. Daarom is het te verwachten dat een DARES veldstation zich in of dichtbij een groot publiek gebouw zal bevinden, met name een gemeentehuis of opvangcentrum voor evacués. Rond deze objecten zijn de reguliere diensten ook aanwezig en de verwachting is dan ook dat wij in 95% van de gevallen:

  • stroom uit de noodgeneratoren van een gemeentehuis of hulpdienst kunnen krijgen;
  • terecht kunnen bij de catering van de andere hulpdiensten;
  • een beschutte en droge locatie te beschikking krijgen.


Daarnaast wordt verwachten dat deelnemers met een auto naar de hun toegewezen locatie gaan en dus in de andere 5% van de gevallen in 1e instantie uren op de 12VDC van een auto werken. We stellen wel als eis dat porto's in een auto geladen kunnen worden. De DARES leiding in het DRCC moet dan indien nodig binnen 5 tot 7 uur grote accu's en/of generatoren kunnen nasturen. Maar dan ook alleen naar die locaties waar het echt nodig is en niet naar elke veldpost. Mocht het nodig zijn om een post in te richten op een locatie die echt geïsoleerd is, dan kan via het DRCC ter plekke een noodstroom geregeld worden.

 

Conclusie
Gezien het bovenstaande is het niet nodig dat élke DARES deelnemer uitgebreide voorzieningen voor langdurige noodstroom, catering en verblijf in de mobiele uitrusting paraat houdt. Het onderhouden van nuttige relaties komt hiervoor in de plaats. Dit maakt de inzet uitrusting een stuk kleiner. En is over langere tijd te handhaven.

DARES Alarmfase

Landelijk
Regionaal