Het bestuurslid van dienst 19 juni - 26 juni 2017 is: Jan Rozema

Bij geen gehoor: Wim Visch
Het bestuurspiket wisselt elke maandagavond 19.00 uur.

Operating Practice igv een onvoorziene omstandigheid

Als u onverhoopt getroffen wordt door of betrokken wordt bij een calamiteit of ongeluk en u wilt berichten doorgeven voor uzelf of derden, dan dient u als eerste te proberen dat via 112 te doen. Mocht dat niet kunnen dan kunt u proberen via de amateurbanden een zendamateur of DARES station te bereiken.

Bij een grotere calamiteit of crisis zullen DARES stations actief zijn. In een noodgeval kunt u natuurlijk de hulp inroepen van iedere amateur die QRV is.

  

Indien u te maken krijgt met zo'n situatie doet u het volgende:

  

 1. Overtuig u van de uitval van het reguliere GSM- en telefoonnetwerk. Is er geen uitval, gebruik dan GSM en/of telefoon.
  NOTA BENE: als iedere seconde telt, bel 112. Pas als dit niet lukt gaat u over naar stap 2!

 2. Als het een bericht van een derde is: Neem het bericht op en gebruik daarbij bij voorkeur het DARES berichtenformulier.

 3. Zoek contact met een amateur of DARES-station.

 4. Stem daarvoor (in deze volgorde) af op
  - 2m: 145.500MHz, de 2m aanroep en nationale DARES frequentie; 
  als dit niet lukt:
  - een 2m/70cm repeater in uw omgeving; 
  als dit niet lukt:
  - 80m: 3670kHz, de nationale DARES frequentie.

 5. Luister of er al radioverkeer in het kader van de calamiteit plaatsvindt. Is dat het geval, wacht dan tot netcontrol vraagt om inmelders met traffic (voor DARES).

 6. Is er nog geen netcontrol te horen, zend dan 
  "CQ-DARES, CQ-DARES. CQ-DARES de *uw call* *uw call* *uw call* over" 
  en wacht op reactie.

 7. Als een amateur of netcontrol reageert, meldt u zich retour volgens de normale operatingprocedure en voegt u toe dat u traffic (voor DARES) heeft. Vraag uw tegenstation of hij klaar is om uw bericht aan te nemen, noem de *call van het tegenstation* van *uw call*, en zeg *over*. 
  Blijf deze discipline gedurende de gehele verbinding aanhouden!

 8. In geval van acute levensbedreigende situaties vraagt u direct of uw tegenstation in staat is om 112 te bellen (GSM of telefoon). Is dit het geval, handel dan de melding direct af. Is dit niet het geval, ga dan naar stap 9.

 9. Als uw tegenstation aangeeft gereed te zijn om het bericht op te nemen en naar u gaat luisteren, meldt u zich met "*call tegenstation* de *uw call*, hier volgt mijn bericht" .

 10. Geef vervolgens het bericht

 11. Als u uw bericht heeft gegeven, vraag dan aan uw tegenstation om het bericht te herhalen en controleer of deze het juist heeft opgenomen. Zo nodig herhaalt u of corrigeert u.

 12. Indien alles correct is overgekomen, geeft u aan op welke wijze u bereikbaar blijft voor uw tegenstation dat aan de slag gaat met uw bericht.

 13. Als uw tegenstation een netcontrol is, beëindigt hij de verbinding; is het een ander " regulier" station, dan beëindigt u zelf de verbinding met "UIT".

 

Ten behoeve van de herkenbaarheid gebruikt u achter uw call de toevoeging /D(elta)
waarbij de /D staat voor een station wat deelneemt aan noodverkeer (Disaster).

 

2010-12-10 jav

DARES Alarmfase

Landelijk
Regionaal