Het bestuurslid van dienst 19 juni - 26 juni 2017 is: Jan Rozema

Bij geen gehoor: Wim Visch
Het bestuurspiket wisselt elke maandagavond 19.00 uur.

DARES Verbindingsstructuren & Modes

Introductie

In de zendamateurwereld worden er een heel scala aan type verbindingen gebruikt. Er zijn diverse methoden waarop spraak overgebracht kan worden, net zoals er diverse methoden zijn om data over te brengen.

Geen enkele zendamateur kan echter zomaar al deze methodes zomaar gebruiken. De meest eenvoudige apparatuur kan slechts gebruikt worden voor spraak. Geen enkele zendamateur is voldoende vertrouwd en/of voorbereid om zomaar een willekeurige digitale mode te kunnen gebruiken voor data.

Voor een service als DARES is het van het hoogste belang om zeer snel een verbindingen tot stand te brengen. Dat kan alleen als landelijk gestandaardiseerd wordt. Ten eerste is er dan bij een inzet geen verwarring en ten tweede kunnen DARES deelnemers zich gericht voorbereiden en oefenen.

Hoe er, op technisch niveau, tussen de diverse stations gecommuniceerd gaat worden is één kant. Omdat er meerdere tot vele stations/posten bij betrokken zullen zijn moet er aan de andere kant ook richting gegeven aan de network topologie.

 

 

 

Modes

De ervaringen tot nog toe laten zien dat er voor de doelgroepen van DARES twee belangrijke opties zijn die we kunnen leveren: Spraak en e-mail verkeer.

Een belangrijke en basis mode voor DARES is en blijft spraak. Voor zowel de klanten als intern zal directe verbale communicatie van groot belang zijn. En dit zal vaak als eerste opgezet worden. Spraak is een snelle en directe manier van communiceren en die is op alle niveaus nodig, op commando, operationeel als wel strategisch niveau.
Beperkingen van spraakverkeer zijn dat grote hoeveelheden en complexe informatie moeilijk foutloos overgebracht kan worden, men kan niet direct meerdere partijen bereiken, men is beperkt tot de reikwijdte van het netwerk, het kan alleen 'hier-en-nu' afgehandeld worden.

De andere belangrijke mode is digitaal, het e-mail verkeer. Bij de moderne rampenbestrijding zijn vele partijen betrokken vanuit en op vele locaties vaak op grote afstand van de plek des onheils. E-mail verkeer heeft juist de eigenschappen die zo'n complexe organisatie mogelijk maakt, die spraak niet heeft en is met name bij netcentrisch werken van belang. Een methode die in het kader van de Intensivering Civiel Militaire Samenwerking (ICMS) en het moderne crisis management steeds belangrijker wordt.

E-mail verkeer heeft als voordeel:

 • kan direct gekoppeld worden aan de informatie systemen van de overheid, waarin alle informatie direct op alle locaties en niveau's ter beschikking is,

 • is met name geschikt om grote en lange berichten over te brengen, zoals lijsten met namen, van getroffenen,

 • wereldwijd bereik,

 • is in hoge mate ongevoelig voor fouten in de overdracht van de gegevens.

 

Welke mode bij een inzet het meest ingezet wordt ligt natuurlijk geheel aan het soort en grootte van het incident, hoe de inzet van de reddingsdiensten er uit ziet en welke middelen DARES op een bepaald moment kan inzetten.

 

Topologie
Tijdens een inzet zullen er diverse verbindingsrelaties nodig zijn:

 • mensen aan het front willen direct met elkaar kunnen praten

 • locale leidinggevenden willen ook met hun hogere echelons en de meldkamer(s) kunnen praten

 • staf op Plaats Incident, opvanglocaties, meldkamers en hun achterban zullen digitale informatie willen uitwisselen.

 

Spraak
Dit leidt tot een beeld
 dat DARES zich bij een inzet voor spraakverbindingen moet richten op:

 • Het installeren en bedienen van VHF/UHF en HF sets in meldkamers of actie centra, want men wil minimaal tussen deze en veldlocaties kunnen communiceren,

 • Het installeren en bedienen van VHF/UHF en HF sets in het veld. 
  Bij een ernstige uitval van reguliere communicatienetwerken zullen reddingswerkers op locatie met hun C2000 porto nog steeds onderling direct contact kunnen hebben, maar verder niet. DARES zal dus veldposten moeten inrichten voor de verbindingen tussen de diverse locaties en de meldkamers of actie-centra, voor medewerkers die normaal geen porto hebben en op locaties waar verder geen voorzieningen zijn.

 • Het, op strategische locaties, inrichten van repeaters en/of transponders,

 

Het bedienen van de sets betekent dat men verbindingen opzet en de medewerkers van onze klanten via onze sets met elkaar laat praten.

Dit kan op deze manier natuurlijk alleen gerealiseerd worden als DARES toegang heeft tot de meldkamers of actie-centra en locaties in het veld. Mocht dit niet zo zijn, dan is de effectiviteit vele factoren lager. Bij FLOODEX bijvoorbeeld was DARES net buiten de actie-centra gestationeerd. Omdat medewerkers van de Veiligheidsregio's niet vanaf hun werkplek direct konden communiceren moesten berichten indirect, met berichtenformulieren, worden verstuurd.

Idealiter moeten berichtenformulieren alleen gebruikt worden bij het voor derden doorgeven van berichten via radio ("May-Day Relay") of ordonnans.

De antenne(s) van repeater/transponder posten moeten zo hoog mogelijk worden geplaatst.

DARES kan meerdere communicatie kanalen realiseren door meerdere repeaters/transponders in te zetten en voor lokaal verkeer meerdere frequenties aan te wijzen.

 

Digitaal
DARES spraakverkeer gaat over de amateurbanden en omdat de overheid hiervoor geen apparatuur heeft moet DARES dit end-to-end verzorgen. DARES e-mail gaat grotendeels ook over het openbare internet. Daardoor wijkt de topografie voor de DARES digitale stations, in principe, af van die voor spraak. Er hoeven immers alleen stations voor digitaal verkeer ingericht te worden daar waar geen internet verbinding (meer) is.

Dit leidt tot een beeld dat DARES zich bij een inzet voor digi-verbindingen moet richten op:

 • Indien nodig: Het installeren en opereren van paclink stations/netwerken in meldkamers,

 • Waar nodig: Het installeren en opereren van paclink stations/netwerken in het veld,

 • Het, op strategische locaties, inrichten van een of meerdere RMS stations.

 

De antenne(s) van RMS stations moeten zo hoog mogelijk worden geplaatst en er moet een internet aansluiting zijn, hetzij een directe aansluiting, via een BAM unit van defensie of een high-power WiFi link.

DARES kan meerdere RMS stations inzetten en meer frequenties aanwijzen om daarmee de de totale bandbreedte te vergroten.

 

Afsluitend

Direct spraakverkeer is noodzakelijk. Dat DARES direct spraak over grote afstanden kan overbrengen als de reguliere netwerken (spraak of digi) uitvallen is een belangrijk product. De verbindingsstructuren moeten zich hierop richten.


FLOODEX is voor DARES een hele goede gelegenheid geweest om zich te bewijzen. Voor de organisatie zelf, tegenover andere zendamateurs en natuurlijk de overheid. FLOODEX is echter op velerlei gebied niet representatief. Met name het feit dat DARES niet ín de meldkamers was gestationeerd. Hierdoor kreeg het verkeer het karakter van 'May-Day relay' en moest er gebruik gemaakt worden van ordonnansen. De throughput werd door het noodzakelijk gebruik van berichtenformulieren ernstig beperkt.

Sturing en procesbeheersing is in elke organisatie van het allergrootste belang, ook gedurende rampenbestrijding. Net zoals andere bedrijven kunnen de OOV instellingen niet functioneren zonder ICT. Dat DARES via de amateurbanden ten alle tijden e-mail verkeer kan verzorgen is een critical-succesfactor en voor het netcentrisch werken een onmisbare functie. Hierop zal een zware claim gelegd worden.

 

pa1jav 22 oktober 2010

DARES Alarmfase

Landelijk
Regionaal