Het bestuurslid van dienst 19 juni - 26 juni 2017 is: Jan Rozema

Bij geen gehoor: Wim Visch
Het bestuurspiket wisselt elke maandagavond 19.00 uur.

Richtlijn GPS

Voor een uniforme werkwijze moet DARES ook een keuze maken voor het landelijk te gebruiken coördinaten systeem. Twee systemen komen hiervoor potentieel in aanmerking de Rijksdriehoeksmeting RDM of het Global Positioning System GPS.

Hiervoor is enig onderzoek gedaan, wat resulteerde in een richtlijn voor DARES.


Rijksdriehoeksmeting, RDM
Sinds meer dan honderd jaar maakt de Nederlandse overheid gebruik van het systeem van Rijksdriehoeksmeting. De gedetailleerde topografische kaarten, in de wandeling stafkaarten genoemd, gebruiken ook dit coördinaten stelsel. En men wil deze notatie handhaven.
Bijvoorbeeld: ter realisering van de "BAG" (Basisadministratie Adressen en Gebouwen) worden alle objecten in RDM geregistreerd.
Ook OOV diensten zijn voor hun kaartmateriaal hierop aangewezen. Men gebruikt hiervoor online Grafische Informatie Systemen (GIS) die kaarten kunnen weergeven. Hiertoe maakt men gebruik van kaarten die door gespecialiseerde bedrijven online ter beschikking worden gesteld. 

Voor DARES kleven hier een aantal bezwaren aan:
- we kunnen er niet vanuit gaan dat iedere DARES deelnemer een laptop heeft
- we kunnen er niet vanuit gaan dat men in het veld toegang tot het internet heeft.
- we kunnen de abonnementen voor de online kaarten niet bekostigen.

Ook is het voor DARES geen alternatief om stafkaarten op papier te gebruiken. Het inzet model van DARES is dat we in geval van een calamiteit niet alleen deelnemers uit de aangrenzende regio's maar ook uit het hele land moeten inzetten. Dit zou inhouden dat alle deelnemers alle stafkaarten van Nederland zouden moeten hebben en deze regelmatig vernieuwen. Dit is zowel een financieel als een onderhoudsprobleem.

Het alternatief is het Global Positioning System, GPS
Het gebruik van een navigatiesysteem in de auto is tegenwoordig gemeengoed. Op veel van die navigatiesystemen kan men een bestemming ook in GPS coördinaten opgeven. Ook draagbare navigatieapparaten werken op GPS. Er zijn geen 'normale' navigatiesystemen die op RDM werken. 
Voor de planning van oefeningen kunnen zonder verdere kosten gratis programma's zoals Google Maps gebruik worden.
De GIS systemen die RDM kaartmateriaal aan kunnen, kunnen ook GPS coördinaten weergeven.

Een DARES inzet vindt slechts plaats in zeer uitzonderlijke situaties. Ook dan is het bijzonder onwaarschijnlijk dat een DARES post ingericht moet worden op een locatie die niet door middel van een adres voldoende nauwkeurig kan worden opgegeven. Hiervoor voldoen de  normale navigatieapparaten uitstekend. In zeer uitzonderlijke gevallen kan een DARES team gevraagd worden naar een locatie te gaan die slechts door middel van coördinaten kan worden aangegeven. Dit kan in zo'n uitzonderlijk geval uitstekend in GPS coördinaten gedaan worden, de trauma heli's en bijstand uit het buitenland worden ook op GPS coördinaten aangestuurd.

Conclusie
Hoewel er fundamenteel helemaal niks mis is met RDM, is er voor DARES geen andere keuze dan de GPS coördinaten te gebruiken, in  het meest gebruikelijke WGS84 systeem.
Dat er verschillende notaties zijn is een vervelende bijkomstigheid.

Pikant detail is dat de de objecten die op dit moment voor de BAG ingemeten worden, in GPS ingemeten worden. De GPS coördinaten worden daarna, voor de actuele registratie, in RDM omgezet.

 

31 december 2010
pa1jav

DARES Alarmfase

Landelijk
Regionaal