Het bestuurslid van dienst 19 juni - 26 juni 2017 is: Jan Rozema

Bij geen gehoor: Wim Visch
Het bestuurspiket wisselt elke maandagavond 19.00 uur.

Wel of niet aannemen van goederen

Regelmatig worden DARES goederen gratis ter overname aangeboden.  Meestal betreft het zaken die men niet langer wil of kan gebruiken. 
DARES heeft in alle opzichten zeer beperkte middelen, financiën, mankracht, ruimtes. Dit maakt dat er nauwe grenzen zijn aan wat DARES kan absorberen. Men moet zich ook realiseren dat het heel wat anders is of één of enkele radioamateurs de spullen kan gebruiken of dat het door grotere en/of geografisch gespreide groepen gebruikt moet kunnen worden en moet passen in het grotere DARES geheel.


Het uitgangspunt van DARES is dat de service geleverd wordt met goederen die de deelnemers zelf hebben. De stichting DARES is geen inkooporganisatie noch distributie of service bedrijf.
Dit betekend dat we slechts die zaken dienen aan te nemen die op landelijk niveau gebruikt kunnen worden. 

Dat bijvoorbeeld apparatuur in werkende en fraaie staat is, is op zichzelf geen reden om iets voor DARES in ontvangst te nemen.  Zaken die in ogenschouw genomen moeten worden zijn bijvoorbeeld: wie verzorgt transport en opslag; wat moet er aan de apparatuur gedaan worden om voor DARES bruikbaar te zijn; wat kost dat; hoeveel exemplaren zijn het; wie gaan dat professioneel managen en doen;  wat levert het op, ook  ten opzichte van wat er op de markt te koop is; etc.

Om wat voorbeelden te noemen:

 

  • Porto’s zonder accu’s kan DARES niet aan. Accu’s zijn duur en we kunnen ons bijvoorbeeld niet veroorloven om steeds stapels porto’s elke X jaar van nieuwe accu’s te voorzien.
  • Porto’s en TRX-en waarvoor we de programmeersoftware niet hebben zijn onbruikbaar
  • Tientallen werkende porto’s en  TRX-en op de plank hebben zouden we bij een oefening of calamiteit niet aankunnen qua distributie, installatie, gebruiksinstructie en daarna weer inzamelen. En dit past ook niet bij onze doelstelling
  • TRX-en die qua duty-cycle, CTCSS, kanalen, banden, kanaal afstand, etc, teveel beperkingen hebben
  • Laptop-s en PC-s, wie gaat ze configureren en wie gaat hierna regelmatig zorgen dat de updates uitgevoerd worden, Windows, virusscan, Adobe, Winlink, Office, Explorer & Firefox, etc etc. En dat voor PC-s van verschillend pluimage.
  • Boogtenten zijn groot en lomp, we hebben geen opslag of transportmiddelen hiervoor.


DARES moet dus zéér terughoudend zijn met het aannemen van goederen en het nut daarvan en de hoeveelheid werk die het met zich mee brengt, in de volle omvang in ogenschouw nemen.
2012-05-04 jav

DARES Alarmfase

Landelijk
Regionaal