Attentie! deze website gebruikt coockies

Als u niets doet accepteert u deze automatisch Lees meer

Akkoord

Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) Klik hier om deze te lezen

Gezien de resultaten van een extern testrapport, heeft het bestuur besloten om de 4-polige Neutrik® Speakon® connector als standaard voor de aansluitingen op/van een 13,8V DC net te kiezen.

 

Penbezetting

De penbezetting volgens deze standaard is als volgt:

  • "1-" is de centrale massa.
  • "1+" is de +13,8 VDC voedingsspanning, van een netvoeding of een accu.
  • "2+" is het laadcontact voor het +13,8V DC systeem.
  • "2-" mag niet worden aangesloten.

Er is specifiek gekozen voor een connector met meer dan 2 polen, omdat hiermee het verbruikscircuit gescheiden kan zijn van het laadcircuit. Om een accu goed door te laden is ruim 14V nodig en sommige apparatuur kan daar niet tegen.

LET OP: Op een accu komen het laad- en verbruikscircuit natuurlijk samen. Om te voorkomen dat toch tegelijkertijd een laadapparaat én een verbruiksapparaat aangesloten kunnen worden mag er op een accu nooit meer dan één Neutrik connector of chassisdeel worden aangesloten!

De onderdelen

De voor DARES gebruikte onderdelen zijn de hieronder beschreven delen. Alle andere Speakon delen zijn tot nader order niet geschikt voor DARES gebruik.

- Neutrik NL4FX-2    Kabeldeel met de rode mantel.
- Neutrik NL4MP      Chassisdeel.
- Neutrik NL4MMX    Koppelstuk om eventueel verlengkabels te maken.
- Neutrik SCL          Afdekkap voor chassisdelen (tegen vuil en vocht)

Standaardisatie van onze apparatuur is belangrijk. Dit om snel defecte apparatuur te kunnen vervangen en aansluitfouten te voorkomen die zouden ontstaan als er met verschillende pin-bezettingen zou worden gewerkt.

Binnen DARES wordt er naar gestreefd om alle Soundcard koppelingen / TNC-modems transceiver connectoren uit te voeren met de 180 graden 5 pins DIN chassisdeel. Deze connector en pinbezetting zijn reeds gangbaar op verschillende in de handel verkrijgbare TNC’s

Vanuit deze DIN connector worden de verschillende aansluit (verloop) kabels gefabriceerd naar de merk-specifieke aansluitingen op de transceivers.

Pin

Description

1

Audio to transceiver

(modulator / mic audio)

2

Chassis ground

3

PTT

4

Audio from transceiver

(demodulator / spkr audio)

5

N.C. or +12V

Let op: sommige TNC’s kunnen via de radioconnector vanuit de Transceiver gevoed worden. In dat geval wordt pin 5 als +12 V gebruikt. Indien +12V niet gebruikt, wordt deze pin NIET intern aangesloten!

Binnen een organisatie als DARES is aandacht voor standaardisatie daarom erg belangrijk. Hierdoor is apparatuur uitwisselbaar, gebruiken we allemaal dezelfde zend- en ontvang techniek en draaien we naar dezelfde frequenties. 

Binnen DARES worden op geselecteerde, relevante gebieden een keuze uit alle mogelijkheden als standaards vastgesteld, zodat we coherent opereren. Met name voor werk dat potentieel grensoverschrijdend is wordt aangesloten bij bestaande internationale keuzes. Waar dit minder relevant is, of waar internationaal geen algemeen aanvaarde keuzes zijn, zal DARES eigen landelijke standaards stellen.

Op dit moment hanteert DARES de volgende standaards 

  1. De DARES 13,8V Connector
  2. De standaard connector op de TNC (een radio modem), voor de verbinding tussen de TNC en de zender.
  3. Een frequentieplan, zodat men elkaar in het brede radio spectrum goed kan vinden
  4. Winlink2000 voor de digitale (E-mail) communicatie
  5. Het internationale berichtenformulier

In het operationele werk is dit waar DARES zich op richt. Buiten het DARES-werk wordt iedere radioamateur natuurlijk aangemoedigd om alle andere mogelijke technieken te verkennen, proberen en te gebruiken.

Standaards zijn, in de tijd gezien, nooit 'vast'. De wereld verandert, standaards veranderen mee, raken in onbruik of er ontstaan nieuwe. Dit geldt ook voor de DARES-standaards. Aan DARES kunnen onderbouwde voorstellen voor nieuwe standaards gedaan worden. De R&D-groep zal voorstellen beoordelen. Naast de pure, vaak technische, inhoud van het voorstel zal dan ook gedegen gekeken moeten worden naar de randvoorwaarden, zoals financiering, opleiding en borging.

Ga naar boven

Bankgegevens: Stichting DARES * Rekeningnummer: 4839455 * IBAN: NL75INGB0004839455 * BIC: INGBNL2A * Banknaam: ING BANK NV * Kvk Nummer : 28101264