Attentie! deze website gebruikt coockies

Als u niets doet accepteert u deze automatisch Lees meer

Akkoord

Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) Klik hier om deze te lezen

Voor het laatste nieuws over de inzet van radio amateurs bij rampen zie www.iaru-r1.org 

Onder menu "Oefeningen" is het laatste nieuws mbt grote DARES oefeningen te volgen


 

2015-04-26 bron : http://www.iaru-r1.org/

Nepal Earthquake - Report from Region 3

The following information has been received from Region 3 this morning. Note that the Nepalese amateurs are working on VHF locally and at the time of the report the external net on HF was on  14.210 MHz. 3 hours ago a Twitter report stated that the net had moved to 14.215MHz.

Stroomuitval op 27-03-2015, door Gert van Westerlaak RC NHN

Aanvang stroomuitval
De grote stroomuitval die Noord-Holland, het Gooi en Flevoland op vrijdag 27 maart trof werd veroorzaakt door een storing op een 380 kV verdeelstation in Diemen.
Deze stroomuitval trad op rond 09.40 LT.
Op dat moment werd er naar de repeaters geluisterd.

Stichting DARES®

Stichting DARES, oftewel Stichting DARES, Radiocommunicatie bij Calamiteiten en Noodsitiuaties is op woensdag 12 mei 2004 officieel opgericht.

DARES is erkend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De Stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 28101264.

DARES® is een gedeponeerd handelsmerk en eigendom van de Stichting DARES®

De belastinginspecteur heeft, per 19 april 2010, DARES de ANBI status toegekend. Hiermee zijn donaties aan DARES, zowel in geld als in natura, fiscaal aantrekkelijke geworden.

  

Bestuur / Board

Dagelijks bestuur

Ton Gielen      PA1TGI      Voorzitter / Chairman 
Jan Rozema     PA7O     Secretaris / Secretary
Wim Visch     PG9W     Penningmeester /Treasurer

Bestuursleden algemeen

Sjaak de Gouw     Arts  
Hans Baardscheer MPM     PE1AAY  
Gerard van Groningen     PD0JEW  
         

E-mailadres: secretaris @ dares punt nl

 

DARES heeft uw steun nodig!

DARES richt zich in eerste instantie op het verrichten van haar taken door middel van de uitrusting die iedere zendamateur normaal zelf, privé heeft.

Van zendamateurs kan verwacht worden dat hun eigen technische uitrusting, waar hun belangstelling immers direct naar uit gaat, aanwezig en op orde is. Voor een landelijke stichting zoals DARES zijn er echter ook zaken nodig die niet in de belangstellingssfeer van een zendamateur liggen of die zijn privé uitrusting te boven gaan. Voor elke organisatie is bijvoorbeeld een locatie voor bijeenkomsten en trainingen nodig. Voor de taak die DARES zich gesteld heeft is het gewenst om goed geoutilleerde vaste en mobiele radiostations te realiseren, die dienen als regionale en landelijke verkeerscentrale en coördinatiecentrum.

DARES is een Stichting zonder winstoogmerk en levert zijn diensten om niet. De deelnemers betalen geen contributie. Bestuur en deelnemers ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten.

Voor de organisatiekosten, exploitatie en uitrusting van onder andere de Verbindings- en Communicatiewagens heeft DARES extra fondsen nodig. Ook zullen er kosten voor overheads zoals promotiemateriaal, deelname aan conferenties, reiskosten, portokosten, vlaggen, spandoeken, pasjes, pasjes printer, opslag, etc. gemaakt moeten kunnen worden.

DARES heeft van het Ministerie van Veiligheid en Justitie de afgelopen jaren een minimale subsidie ontvangen. Deze is echter niet structureel. De hieraan gestelde voorwaarde dat DARES geen commerciële activiteiten ontplooit is geheel in overeenstemming met de normale machtigingsvoorwaarden voor zendamateurs. Dit houdt echter wél meteen in dat DARES langs commerciele weg geen inkomsten kan genereren.

Uw financiële steun is daarom heel belangrijk.

DARES is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. Hierdoor is het fiscaal aantrekkelijk om een gift aan DARES te doen. DARES hoeft geen schenkings- of erfrecht af te dragen, dus uw gift komt maximaal ten goede aan ons doel.

paypal

Ga naar boven

Bankgegevens: Stichting DARES * Rekeningnummer: 4839455 * IBAN: NL75INGB0004839455 * BIC: INGBNL2A * Banknaam: ING BANK NV * Kvk Nummer : 28101264