Attentie! deze website gebruikt coockies

Als u niets doet accepteert u deze automatisch Lees meer

Akkoord

Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) Klik hier om deze te lezen

25-2-2017 Hot News

DARES nieuwe website is na een afwezigheid van 4 maanden weer in de lucht. De hele website draait nu vanaf een Raspberry B 2!!
Letop op deze site draait echter geen e-mail service. Het is danook niet mogelijk om deze faciliteit in te schakelen dan wel te gebruiken.

de systeem beheerder pa1tgi

Ga naar boven

Bankgegevens: Stichting DARES * Rekeningnummer: 4839455 * IBAN: NL75INGB0004839455 * BIC: INGBNL2A * Banknaam: ING BANK NV * Kvk Nummer : 28101264