Attentie! deze website gebruikt coockies

Als u niets doet accepteert u deze automatisch Lees meer

Akkoord

Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) Klik hier om deze te lezen

Op zaterdag 25 juni 2016 organiseert de werkgroep Sigco voor het eerst een oefening voor de deelnemers die zich als Sigco deelnemer hebben aangemeld.

Thema:

Het thema van de oefening is hoog water met als gesimuleerde crisis situatie de bedreiging van het onderlopen van de Haarlemmermeer polder. Hierdoor wordt Schiphol en Hoofddorp bedreigd.

Voor het doel van de oefening worden de teams in elkaars nabijheid gesitueerd.

Doelstelling:

Aantonen landelijke SIGCO operationalisering voor het DARES bestuur.
Acceptatie criteria:

1. Minimaal 3 (landelijke) teams operationeel
2. Landelijke registratie van SIGCO deelnemers en hun vaardigheden
3. SIGCO rollen, verantwoordelijkheden en vaardigheden v1.1. zijn gehanteerd
4. Berichtenproces v1.2 is aantoonbaar gehanteerd

Voor de deelnemers geldt dat zij op het niveau van bekend zijn, maar nog niet per sé bekwaam geacht worden. Dit omdat trainingsmateriaal nog verder ontwikkeld moet worden.

Ga naar boven

Bankgegevens: Stichting DARES * Rekeningnummer: 4839455 * IBAN: NL75INGB0004839455 * BIC: INGBNL2A * Banknaam: ING BANK NV * Kvk Nummer : 28101264