Attentie! deze website gebruikt coockies

Als u niets doet accepteert u deze automatisch Lees meer

Akkoord

Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) Klik hier om deze te lezen

Bericht van de Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging (LCO)

3 juni 2016 17:00 uur

Rijn
Nadat de waterstand bij Lobith vanaf maandagavond aanzienlijk is gestegen,  heeft de waterstand op woensdag 1 juni de grens van 12 meter boven NAP overschreden (afvoer groter dan 4200 m3/s). Deze stijging heeft zich doorgezet tot 12,41 m+NAP (ca. 4600 m3/s) deze ochtend. Verschillende laaggelegen uiterwaarden zijn ondergelopen. De waterstand zal zich de aankomende dagen stabiliseren of mogelijk nog enkele centimeters stijgen, om vervolgens een langzame daging te gaan inzetten. Op de langere termijn wordt verwacht dat deze waterstandsdaling zich verder zal doorzetten richting normale waarden voor deze tijd van het jaar.

Enkelen maatregelen genomen door Rijkswaterstaat zijn:

  • De stuwen op de Nederrijn, Driel, Amerongen en Hagestein zijn geopend.
  • Organisatoren van diverse evenementen in uiterwaarden zijn geïnformeerd en indien nodig geadviseerd tot afgelasting van het evenement.


Maas
De afvoer van de Maas is in de afgelopen dagen sterk gestegen, en zat vanochtend te St. Pieter op ca. 900 m3/s. De aankomende 24 a 48 uur zal de afvoer te St. Pieter blijven schommelen rond de 850 a 900 m3/s. Volgens de laatste inzichten zal de afvoer te St. Pieter begin volgende week aan een langzame daling gaan beginnen.


Regionaal beeld
In Oost-Gelderland, Noord-Brabant en Limburg is door intensieve neerslag het waterpeil van de beken op sommige locaties sterk gestegen. In Noord-Brabant en Limburg is de bodem hierbij ook verzadigd. Nieuwe neerslag in deze regio leidt onmiddellijk tot snelle afvoer en lokaal wateroverlast. De waterschappen Roer en Overmaas, Aa en Maas, Peel en Maasvallei en De Dommel zijn opgeschaald en nemen maatregelen, zoals preventief zandzakken leggen, inspecties van keringen, verstellen stuwen, inzet noodpompen en voorbereiden van de inzet van bergingsgebieden.

Diverse waterschappen hebben aangegeven standby te staan om collega waterbeheerders indien nodig te helpen.

Ga naar boven

Bankgegevens: Stichting DARES * Rekeningnummer: 4839455 * IBAN: NL75INGB0004839455 * BIC: INGBNL2A * Banknaam: ING BANK NV * Kvk Nummer : 28101264