Attentie! deze website gebruikt coockies

Als u niets doet accepteert u deze automatisch Lees meer

Akkoord

Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) Klik hier om deze te lezen

Op 15 augustus 2015 zijn wij op uitnodiging aanwezig op de veiligheidsdag van de veiligheidsregio IJsselland in Hardenberg.

Deze dag wordt georganiseerd door de Veiligheidsregio IJsselland om iedereen een idee te geven wat er gebeurt in hulpverleningsland. In het centrum van Hardenberg zijn politie brandweer ambulance en defensie aanwezig. Naast de beroeps zijn ook veel vrijwillige instanties aanwezig. DARES is toegewezen in de sector van defensie en zal daar haar mogelijkheden laten zien.

 

Wij zullen aanwezig zijn om u te laten zien wat wij doen maar zeker ook zoals dat vaak gebeurt bij de zendamateurs met een special call PD6DARES.

Voor een overzicht van de activiteiten zie http://www.hardenberg.nl/wonen-leven/veiligheid/veiligheidsdag-2015/activiteiten-veiligheidsdag-2015/

Wij informeren u later graag meer. Hou deze website, nieuwsbrief in de gaten.

Ga naar boven

Bankgegevens: Stichting DARES * Rekeningnummer: 4839455 * IBAN: NL75INGB0004839455 * BIC: INGBNL2A * Banknaam: ING BANK NV * Kvk Nummer : 28101264