Binnen een organisatie als DARES is aandacht voor standaardisatie daarom erg belangrijk. Hierdoor is apparatuur uitwisselbaar, gebruiken we allemaal dezelfde zend- en ontvang techniek en draaien we naar dezelfde frequenties. 

Binnen DARES worden op geselecteerde, relevante gebieden een keuze uit alle mogelijkheden als standaards vastgesteld, zodat we coherent opereren. Met name voor werk dat potentieel grensoverschrijdend is wordt aangesloten bij bestaande internationale keuzes. Waar dit minder relevant is, of waar internationaal geen algemeen aanvaarde keuzes zijn, zal DARES eigen landelijke standaards stellen.

Op dit moment hanteert DARES de volgende standaards 

  1. De DARES 13,8V Connector
  2. De standaard connector op de TNC (een radio modem), voor de verbinding tussen de TNC en de zender.
  3. Een frequentieplan, zodat men elkaar in het brede radio spectrum goed kan vinden
  4. Winlink2000 voor de digitale (E-mail) communicatie
  5. Het internationale berichtenformulier

In het operationele werk is dit waar DARES zich op richt. Buiten het DARES-werk wordt iedere radioamateur natuurlijk aangemoedigd om alle andere mogelijke technieken te verkennen, proberen en te gebruiken.

Standaards zijn, in de tijd gezien, nooit 'vast'. De wereld verandert, standaards veranderen mee, raken in onbruik of er ontstaan nieuwe. Dit geldt ook voor de DARES-standaards. Aan DARES kunnen onderbouwde voorstellen voor nieuwe standaards gedaan worden. De R&D-groep zal voorstellen beoordelen. Naast de pure, vaak technische, inhoud van het voorstel zal dan ook gedegen gekeken moeten worden naar de randvoorwaarden, zoals financiering, opleiding en borging.

Ga naar boven

Bankgegevens: Stichting DARES * Rekeningnummer: 4839455 * IBAN: NL75INGB0004839455 * BIC: INGBNL2A * Banknaam: ING BANK NV * Kvk Nummer : 28101264