De rol van zendamateurs:

Het bekendste voorbeeld in Nederland dat zendamateurs een cruciale rol hebben vervuld was bij de watersnoodramp in 1953. Vele tientallen zendamateurs hebben toen verbindingen onderhouden vanaf plaatsen waar verder niks was. Of waar bestaande infrastructuur was vernield. Enkelen woonden in het rampgebied, sommigen zijn met hun uitrusting door helikopters gedropt weer anderen zijn met boten vervoerd.

Maar ook nu vervullen zendamateurs vaak een belangrijke rol. Bij ramp zijn de normale communicatiemiddelen snel overbelast. Als daar een stroomstoring bij komt valt bijna alles weg. Overheden hebben wel geïnvesteerd in noodnetten die onafhankelijk van de reguliere stroomvoorziening kunnen werken, maar de dekking door aggregaten is niet optimaal.

Voorzieningen die op accu's werken vallen gemiddeld na 4 uur uit. De veiligheidsregio’s zijn afhankelijk van het goed functioneren van het C2000 systeem. Wanneer dit wegvalt heeft de overheid geen alternatief radionoodnet. Radioverbindingen verzorgt door DARES teams worden dan heel belangrijk als één van de alternatieven.

Nederland wordt gelukkig niet vaak getroffen door een grote ramp en een op grote schaal inzet van DARES is nog niet nodig geweest. Op kleinere schaal zijn de zendamateurs amateurs van DARES wél actief geweest. Bij de Tsunami in 2004, bijvoorbeeld, kon een zendamateur in Nederland als eerste Buitenlandse Zaken namen van Nederlanders in het getroffen gebied in Thailand faxen.

Ga naar boven

Bankgegevens: Stichting DARES * Rekeningnummer: 4839455 * IBAN: NL75INGB0004839455 * BIC: INGBNL2A * Banknaam: ING BANK NV * Kvk Nummer : 28101264