Attentie! deze website gebruikt coockies

Als u niets doet accepteert u deze automatisch Lees meer

Akkoord

Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) Klik hier om deze te lezen

Nieuwsoverzicht

Status Alarm Opmerking
Landelijk Groen  

 Geen melding

Bestuurslid van dienst (Piket)

 

Het bestuurslid van dienst 14 mei  - 21 mei 2018                           
Primair Ton Gielen
Bij geen gehoor Gerard van Groningen
Het bestuurspiket wisselt elke maandagavond 19.00 uur.

 


 

 

De DARES organisatie is landelijk verdeeld in DARES regio's. Deze komen veelal overeen met de Veiligheidsregio's in Nederland, zoals vastgelegd in de Wet op de Veiligheidsregio's. Iedere DARES-regio heeft een regio-coördinator die formeel benoemd is door het Bestuur van DARES. De regio-coördinator is het eerste aanspreekpunt voor de zendamateurs in zijn/haar regio én onderhoudt de contacten met de landelijke organisatie. Tevens zorgt de regio-coördinator voor het inrichten en in stand houden van het regionale DARES-station, het DARES Regionale Coördinatie Centrum, DRCC.
Een DARES regio kan bestaan uit één groep die de hele regio dekt, of uit meerdere DARES groepen met elk hun eigen aandachtsgebied. Het staat iedere gelicenceerde zendamateur vrij om in zijn omgeving een DARES-groep op te richten. Van zo'n DARES-groep wordt verwacht dat zij de missie, doelstellingen en uitgangspunten van DARES onderschrijft. In één regio kunnen dus meerdere DARES-groepen worden geformeerd op basis van bestaande afdelingen, vriendenclubs en dergelijke.

Als je zelf wilt meewerken als regio-coördinator voor één van de regio's die nu nog blanco zijn, kan dat uiteraard. Je wordt geadviseerd om contact op te nemen met het bestuur door het contactformulier in te vullen en te verzenden. Als je zelf een DARES-groep wilt oprichten, neem dan contact op met de regio-coördinator in jouw regio.

Kunt u, om welke reden dan ook, zelf geen DARES deelnemer worden, dan kunt u DARES steunen. Ook dit is een waardevolle bijdrage.

 

Regio Regionamen ( Plv ) Regiocoordinatoren
NNL Noord Nederland (1,2,3,4) Ton Gielen (PA1TGI) Waarnemend RC
  (Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel) Leo Bouma (PD2LFB) Friesland (plv)
Gert Fokkema (PA3GET) Groningen (plv)
5 Twente Marcel Notenboom PA1MAR
6 Noord- en Oost- Gelderland Hans van den Berg PA0HIS (plv)
7 Gelderland Midden Roel Sijbrandi PE2CVF
    Jan Arnhem PH3J (Plv)
8 Gelderland Zuid Hans Vreeswijk PA3GJM 
    Derk van Dijken PA0DVD (plv)
9 Utrecht Wim de Kleuver PA4WK
    Dick Dirven PD2DM (plv)
    Raphael Verwer PD0RAF (plv)
10 Noord-Holland Noord Gert van Westerlaak PA1VW
    Peter Godlieb PA3CPI (plv)
11 Zaanstreek-Waterland Hans Logjes PD0AHE 
12 Kennemerland Arnold Vogelaar PE1AMH
    Joop Vermeule PA3GOO (plv)
13 Amsterdam-Amstelland Vacant
14 (ex) Gooi en Vechtstreek samengegaan met regio 25
15 Haaglanden
Jan Pieter Kraayer PC0KR
    Martijn Steenbeek PD2MST (plv)
16 (ex) Hollands-Midden samengegaan met regio 15
17 Rotterdam-Rijnmond Chris van Gorp PA7RHM
18 Zuid-Holland Zuid Bas den Braven PD0CAV
    Wim van Zutphen PA1L (plv)
19 Zeeland Leo Unlandt PA0ULT 
20 Midden- en West-Brabant Vacant
21 Brabant-Noord Leo Creusen PD2LEO
    Michel Peijnenburg PE1SAY (plv)
22 Brabant-Zuidoost Ben Gijsen PA3DWJ
    Petro van Lierop PH9GFB (plv)
    Jan van Moll PE2MOL (plv)
23 Limburg-Noord samengegaan met regio 24
24 Zuid Limburg Bas van Venrooij PD1BAZ
25 Gooi Flevoland Gerard van Groningen PD0JEW
    Ron Lambinon PD7RON (plv)
    Jan Rozema PA7O (plv)

 

 

De stichting DARES is een crisispartner die ingezet kan worden wanneer de telecommunicatie infrastructuur van de reguliere hulpdiensten zijn uitgevallen of niet toereikend zijn.

Een DARES-team opereert onder de verantwoordelijkheid van een Veiligheidsregio. DARES is in staat om in korte tijd een radionoodnet te realiseren die op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau berichtenverkeer m.b.v. spraak en experimenteel radio-email tot stand kan brengen.

Dit kan zowel zelfstandig als ook in combinatie met een netwerkpartner o.a. het Ministerie van Defensie.  

Subcategorieën

Alarmstatus

Bij oranje of rood klik op landelijk of regio voor meer informatie

  Alarmfase
Landelijk Groen 
Regio Groen
Ga naar boven

Bankgegevens: Stichting DARES * Rekeningnummer: 4839455 * IBAN: NL75INGB0004839455 * BIC: INGBNL2A * Banknaam: ING BANK NV * Kvk Nummer : 28101264