Nieuwsoverzicht

Voorwaarden

De op deze site verkondigde mening vertegenwoordigt voor zover niet anders wordt aangegeven, de persoonlijke mening van de auteur.
De auteur is niet aansprakelijk voor de inhoud, strekking en consequenties van de in deze site opgenomen door derden opgestelde documenten of links.

Voor zover niet in strijd met de auteursrechten van derden, kan de in deze site opgenomen informatie vrijelijk worden gebruikt en worden verspreid op voorwaarde dat aan de oorspronkelijke inhoud niets wordt gewijzigd en een adequate bronvermelding plaatsvindt.

De pagina's op de DARES website bevatten werk van vele radioamateurs en ook anderen. Die activiteiten zijn vaak het resultaat van vele uren inspanning die belangeloos en grotendeels in vrijetijd plaats vinden.

U mag deze informatie uitsluitend voor persoonlijke, niet commerciële, doeleinden gebruiken.

Deze publicatie is bedoeld ter informatie en dient niet opgevat te worden als de enige waarheid op het gebied van voorbereiding van burgers op rampen. De in deze publicatie opgenomen en weergegeven informatie ontslaat u als lezer niet van de plicht om uw eigen verstand te gebruiken en niet klakkeloos alles te doen of te laten wat hier is opgeschreven. Men is verantwoordelijk voor zijn eigen daden en kunt de auteur van deze publicatie dan ook niet aansprakelijk stellen voor enig gevolg dat voortvloeit uit het lezen van deze publicatie. U mag de in deze publicatie opgenomen informatie vrijelijk gebruiken en verspreiden op voorwaarde dat u akkoord gaat met deze disclaimer, de bron vermeldt en niets wijzigt aan de oorspronkelijke inhoud van deze publicatie.

Gebruik van informatie

U kunt zonder toestemming links naar onze pagina's in uw pagina's opnemen.
Gebruikt u echter de informatie van onze website in uw pagina's, dan verzoeken wij u om een vermelding te maken van de bronnen van die informatie.

Om de informatievoorziening niet in gevaar te brengen is het niet toegestaan om grote aantalen pagina's ineens op te vragen, zoals dat het geval is door het gebruik van webcrawlers bijvoorbeeld. Gebruik dus geen webcralers .

Bent u van menig dat er onterecht gegevens van u op onze pagina's staan, laat ons dat dan weten, a.u.b.

E-Mailadressen

De op de DARES site vermeldde e-mailadressen mogen uitsluitend gebruikt worden om over de op die pagina's vermelde inhoud te corresponderen.

Website

Op de broncode van deze website berust auteursrecht en mag niet worden aangepast en/of gebruikt worden zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de auteur.

Onze website maakt geen gebruik van cookies.

 


De stichting DARES is een crisispartner die ingezet kan worden wanneer de telecommunicatie infrastructuur van de reguliere hulpdiensten zijn uitgevallen of niet toereikend zijn.

Een DARES-team opereert onder de verantwoordelijkheid van een Veiligheidsregio. DARES is in staat om in korte tijd een radionoodnet te realiseren die op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau berichtenverkeer m.b.v. spraak en radio-email (ook als internet is uitgevallen) tot stand kan brengen.

Dit kan zowel zelfstandig als ook in combinatie met een netwerkpartner o.a. het Ministerie van Defensie.  

De DARES organisatie is landelijk verdeeld in DARES regio's. Deze komen veelal overeen met de Veiligheidsregio's in Nederland, zoals vastgelegd in de Wet op de Veiligheidsregio's. Iedere DARES-regio heeft een regio-coördinator die formeel benoemd is door het Bestuur van DARES. De regio-coördinator is het eerste aanspreekpunt voor de zendamateurs in zijn/haar regio én onderhoudt de contacten met de landelijke organisatie. Tevens zorgt de regio-coördinator voor het inrichten en in stand houden van het regionale DARES-station, het DARES Regionale Coördinatie Centrum, DRCC.
Een DARES regio kan bestaan uit één groep die de hele regio dekt, of uit meerdere DARES groepen met elk hun eigen aandachtsgebied. Het staat iedere gelicenceerde zendamateur vrij om in zijn omgeving een DARES-groep op te richten. Van zo'n DARES-groep wordt verwacht dat zij de missie, doelstellingen en uitgangspunten van DARES onderschrijft. In één regio kunnen dus meerdere DARES-groepen worden geformeerd op basis van bestaande afdelingen, vriendenclubs en dergelijke.

Als je zelf wilt meewerken als regio-coördinator voor één van de regio's die nu nog blanco zijn, kan dat uiteraard. Je wordt geadviseerd om contact op te nemen met het bestuur door het contactformulier in te vullen en te verzenden. Als je zelf een DARES-groep wilt oprichten, neem dan contact op met de regio-coördinator in jouw regio.

Kunt u, om welke reden dan ook, zelf geen DARES deelnemer worden, dan kunt u DARES steunen. Ook dit is een waardevolle bijdrage.

 Laatste wijziging: 14-02-2019| 17:00 | PA7O

Regio Regionamen ( Plv ) Regiocoordinatoren
00 Landelijk, o.a. PI9D/DLCC  
NNL Noord Nederland (1,2,3,4) Ton Gielen (PA1TGI) Waarnemend RC
  (Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel)

Leo Bouma (PD2LFB) Friesland (plv)
Gert Fokkema (PA3GET) Groningen (plv)

Lammert de Jonge (PA3FAK) Drenthe (plv)

5 Twente Marcel Notenboom PA1MAR
6 Noord- en Oost- Gelderland Hans van den Berg PA0HIS 
7 Gelderland Midden Roel Sijbrandi PE2CVF
    Jan Dekker PH3J (Plv)
8 Gelderland Zuid Hans Vreeswijk PA3GJM 
    Derk van Dijken PA0DVD (plv)
    Gael Smits PE7G (plv)
9 Utrecht Wim de Kleuver PA4WK
    Kees van der Brink PA0VDB
    Raphael Verwer PD0RAF (plv)
10 Noord-Holland Noord Gert van Westerlaak PA1VW
    Peter Godlieb PA3CPI (plv)
11 Zaanstreek-Waterland Hans Logjes PD0AHE 
12 Kennemerland Arnold Vogelaar PE1AMH
    Joop Vermeule PA3GOO (plv)
13 Amsterdam-Amstelland Vacant
14 (ex) Gooi en Vechtstreek samengegaan met regio 25
15 Haaglanden
Jan Pieter Kraayer PC0KR
    Martijn Steenbeek PD2MST (plv)
    Johan Wiegel PD1WGL (plv)
    Edwin Aangeenbrug PD2EDW (plv)
16 (ex) Hollands-Midden samengegaan met regio 15
17 Rotterdam-Rijnmond Marco Brons PA1MHM 
    Chris van Gorp PA7RHM (plv)
18 Zuid-Holland Zuid Bas den Braven PD0CAV
    Wim van Zutphen PA1L (plv)
19 Zeeland Leo Unlandt PA0ULT 
20 Midden- en West-Brabant Robert Haaima PD9ROB
21 Brabant-Noord Leo Creusen PD2LEO
    Michel Peijnenburg PE1SAY (plv)
22 Brabant-Zuidoost Jan van Moll PE2MOL 
    Petro van Lierop PH9GFB (plv)
     
23 Limburg-Noord samengegaan met regio 24
24 Zuid Limburg Louis Urlings PA1LOU
    Jeroen Degenkamp PD4JD (Plv)
    Jeroen Reijerkerk PD5CW (Plv)
25 Gooi Flevoland Gerard van Groningen PD0JEW
    Ron Lambinon PD7RON (plv)
    Jan Rozema PA7O (plv)

Subcategorieƫn

Alarmstatus

Bij oranje of rood klik op landelijk, regio of IARU voor meer informatie

  Alarmfase
Landelijk Groen 
Regio Groen
IARU Groen
Ga naar boven

Bankgegevens: Stichting DARES * Rekeningnummer: 4839455 * IBAN: NL75INGB0004839455 * BIC: INGBNL2A * Banknaam: ING BANK NV * Kvk Nummer : 28101264