Bent u geintereseerd om nieuwe deelnemer te worden

DARES is een stichting met een bestuur en deelnemers in het hele land. En DARES heeft een bepaald doel voor ogen. Om dat doel te bereiken is in het Huishoudelijk Reglement (HHR) vastgelegd hoe wij met elkaar omgaan en hoe een en ander is georganiseerd. Daarom vragen wij van een deelnemer zich bij aanmelding akkoord te verklaren met dit reglement.

DARES zet zich in om de overheid bij noodsituaties en calamiteiten te ondersteunen. Daarbij zou zich de situatie kunnen voordoen dat men kennis neemt van vertrouwelijke informatie. De wet stelt dat een ieder die in aanraking komt met bestuurlijke informatie tot geheimhouding verplicht is. Om volledig duidelijk te maken dat wij ons aan de wet houden is dit in het HHR opgenomen en dienen DARES deelnemers een geheimhoudingsverkaring te tekenen en die bij zich te hebben.

Hieronder kunt u het HHR en de geheimhoudingsverklaring downloaden voordat u zich aanmeldt als nieuwe deelnemer.

HHR

Ga naar boven

Bankgegevens: Stichting DARES * Rekeningnummer: 4839455 * IBAN: NL75INGB0004839455 * BIC: INGBNL2A * Banknaam: ING BANK NV * Kvk Nummer : 28101264